Anggun Bunga Raya Necklace

Anggun Bunga Raya Necklace

Product Code
20C12837

This Bunga Raya necklace draws inspiration from floral elements is truly unique and one-of-a-kind. Leaves around the pendant not just exude charm but set off the beauty of Bunga Raya.

Rantai Leher Bunga Raya ini mendapat inspirasi dari unsur Bunga Raya yang sungguh unik. Daun di sekitar loket bukan sahaja menambah tarikan tetapi memancarkan keindahan Bunga Raya.